Ante Periša: Neizrecivo kod Jaspersa i Wittgensteina, Hegelovo društvo, Zadar 2010., 196 stranica. Ova knjiga je napravljena na bazi doktorskog rada koji je autor obranio na Sveučilištu u Beču (Austrija) 2002. Tema u bitnome ostaje kao u disertaciji, ali je tekst donekle modificiran i dopunjen nekim drugim studijama. Autor u knjizi istražuje mogucnosti govora o neizrecivom kod Jaspersa, potom kod ranog Wittgensteina i na koncu uspoređuje najvažnije podudarnosti kod ta dva mislitelja s obzirom na ovu tematiku. Pročitaj više

Abc


Samir Arnautović: Transcendentalna filozofija i odrednice moderne, Sarajevo – Zadar 2009.

Samir Arnautović: Transcendentalna filozofija i odrednice moderne, Sarajevo -Zadar 2010., 246 stranica.

ISBN 978-9958-9419-2-4 (Theoria) i: ISBN 978-953-95083-4-8 (Hegelovo društvo)

Knjiga je autorski uradak prof. dr. Samira Arnautovića, uglednog sarajevskog filozofa i prorektora Sveučilišta u Sarajevu. Pročitaj više


Andreas Arndt i Jure Zovko (ur.), “Staat und Kultur bei Hegel” (“Država i kultura kod Hegela”),  Hegel-Forschungen, Akademie Verlag, 2010., 250 stranica. 

Pročitaj više


“Platonism and Forms of Intelligence“, John Dillon, Marie-Élise Zovko (eds.), Akademie Verlag, 2008, 352 str. Knjiga je zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog na Hvaru 2006. godine a bavi se istraživanjima Platona, platonizma i novoplatonizma. 

Pročitaj više


“Klasici metafizike”, Jure Zovko (ur.), Hegelovo društvo, biblioteka Speculatio knjiga br. 4, Zadar 2008. Odabir klasika metafizike priređen je sa svrhom da njihova standardna djela posluže kao orijentir u tematiziranju metafizičkih pitanja koja prožimaju i zaokupljaju ljudsko biće te da čitatelji(ce) u njima pronađu ono što ima trajnu i neprolaznu vrijednost.

Pročitaj više

 


“Bog i zlo. Teodicejski ulomci” Uredio: Ante Vučković, Knjiga „Bog i zlo. Teodicejski ulomci“ zapravo je izbor tekstova o teodiceji. Za razliku od uobičajenih teodicejskih tekstova kod nas, gdje se teodiceja najčešće izlaže samo kroz racionalno dokazivanje Božje opstojnosti, urednik ove knjige svojim izborom studija, koje tematiziraju isključivo ono centralno teodicejsko pitanje Boga naspram zla u svijetu, hrvatskoj javnosti prenosi dašak vrlo aktualnih i životno važnih filozofskih promišljanja o tom pitanju danas. 

Pročitaj više


“Zwischen Konfrotation und Integration. Die Logik internationaler Beziehungen bei Hegel und Kant.” (Između konfrotacija i integracije. Logika međunarodnih odnosa kod Hegela i Kanta) Urednici: Andreas Arndt i Jure Zovko, Akademie Verlag 2007. 242 str. 

Pročitaj više


„Religija, moderna, postmoderna“, Jure Zovko (uredio): Religija, moderna, postmoderna. Filozofsko-teološka razmišljanja, Filozofska biblioteka Speculatio, Zadar 2006., 160 stranica. Knjiga je prijevod znanstvenoga filozofskoga djela: Religion, Moderne, Postmoderne. Philosophisch-theologische Erkundungen, Klaus Dethloff, Ludwig Nagl, Friedrich Wolfram (ur.), Berlin: Parerga 2002. 

Pročitaj više


„Klasici hermeneutike“, uredio prof. dr. Jure Zovko. Na […] primjeru [klasika filozofije] može se studirati kako se postavljaju i objašnjavaju filozofijska pitanja, a prije svega kako se rezultati takovih objašnjenja na doličan način provjeravaju i prosuđuju. Klasici filozofije ovdje se razmatraju zacijelo kao uzori, ali ne sa svrhom da ih se oponaša… 

Pročitaj više


„Kroatische Philosophie im europäischen Kontext“ (Hrvatska filozofija u europskom kontekstu), uredio prof. dr. Jure Zovko.

Pročitaj više