Hegelovo društvo u izdanju poznate Berlinske kuće „ParErga“ na njemačkom jeziku (s prilozima i na drugim svjetskim jezicima) izdaje stručni filozofski časopis „Studia hermeneutica“. Urednici časopisa „Studia hermeneutica“ su prof. dr. Erwin Hufnagel sa sveučilišta u Mainzu i prof. dr. Jure Zovko sa Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Zadru, dok znanstveni savjet čine: Andreas Arndt (Berlin), Jean Greisch (Pariz), Hans Ineichen (Erlangen), Peter Kampits (Beč), Ivan Kordić (Zagreb) i Josef Reiter (Mainz).

 

Hegelovo društvo je pokrenulo novi niz “Studia Philosophica Jaderensia”. Kod njemačkog izdavača Wehrhahn izišao je prvi broj pod naslovom “Fortschritt?” (Napredak?). Niz prvenstveno objavljuje predavanja koja su održana na hermeneutičkom simpoziju koji se redovito svake godine u rujnu održava na Sveučilištu u Zadru, ali je također otvoren i za druge filozofske priloge. Časopis uređuju prof. dr. sc. Jure Zovko i prof. dr. sc. Andreas Arndt.

Identität / Identitet

 

Studia hermeneutica, Neue Folge, Band 5, Hrsg. Jure Zovko, ParErga, Berlin 2008, 198 stranica.

U tradicionalnoj metafizici čini se po sebi razumljivim što je identitet. Od Kantove kritike metafizike on je postao središnja tema mnogih sučeljavanja. Na kojim se pretpostavkama temelji formalno-logički identitet? Što jest i što postiže identitet osobe? Kako se identitet odnosi prema neidentičnomu? Ovaj broj časopisa obrađuje problem “Identiteta” pod povijesnim i sustavnim vidom. S prilozima od:

Andreas Arndt
Kazimir Drilo
Erwin Hufnagel
Hans Ineichen
Ivan Kordic
Davor Pecnjak
Jure Zovko
Marie-Elise Zovko

 

Ovaj broj časopisa naslovljen “Globalizacija. Problemi postmoderne” sadrži sedam izvorno na njemačkom jeziku napisanih znanstvenih rasprava koje su, uglavnom kao referati, održane početkom mjeseca rujna 2003. na Sveučilištu u Zadru u sklopu VIII. Međunarodnog filozofsko-hermeneutičkoga znanstvenog skupa „Verstehen und Auslegen“ (Razumijevanje i izlaganje). U ovom broju doneseni su sljedeći prilozi:

Erwin Hufnagel: Zu ihrer Geschichte und rechtsphilosophischer Systematik.
Ante Sesar: „Bonum commune“ als Herausforderung für die Postmoderne und Globalisierung. Existenzialgeschichtlicher Beitrag zur transzendentalphilosophischer Grundlegung abendländischer Soziallehre.
Hans Ineichen: Globale Gerechtigkeit als Ausweg aus dem Chaos der Postmoderne.
Jure Zovko/Jelena Jurišić: Ist das Sozialprinzip durch die Globalisierung gefährdet?
Charlotte Natmessnig: Das Spannungsfeld zwischen sozialer Marktwirtschaft und wirtschaftlichem Neoliberalismus. Eine Herausforderung für die Ethik?
Andreas Arndt: Globalisierung, Dialektik und Differenz. Zur postmodernen Wahrnehmung der Moderne.
Josef Reiter: Zwischen globaler Gerechtigkeit und Verbindlichkeit. Anmerkungen zur conditio humana unter Bedingungen der Globalisierung.

Novi svezak “Studia Hermeneutica”

Hans Ineichen/Jure Zovko (Hrsg.), Studia hermeneutica, Neue Folge, Band 3: „Verantwortung. Hermeneutische Erkundungen“, ParErga, Berlin 2005.

„Odgovornost“ je jedan od središnjih pojmova etičkih teorija u 20. stoljeću. Ona je obveza za nešto ili po nekoj instanci. S pojmom „odgovornosti“ etika je stoga – za razliku od etike čiste moralne nastrojenosti – usmjerena na određene sadržaje. U skladu s tim uporaba ovog pojma višeslojna je i diferencirana. Doprinosi ovoga sveska istražuju načine uporabe „odgovornosti“ s obzirom na utemeljenje i mogućnost aktualiziranja pojma. Ovi tekstovi su izvorno održani kao predavanja na međunarodnom simpoziju 2002. na Sveučilištu u Zadru (Hrvatska).

Ovaj svezak posvećen je 65. rođendanu prof. dr. Erwina Hufnagela suosnivača časopisa Studia hermeneutica i međunarodnog simpozija „Hermeneutička i praktična filozofija“ koji se već deset godina svake jeseni održava u Zadru.

U ovom broju donesene su dvije recenzije knjiga i sljedeći tekstovi:
Andreas Arndt: Freiheit und Verantwortung.
Hans Ineichen: Ethik ohne Verantwortung? Zum Status von Verantwortung in der Ethik.
Karen Joisten: Ein großes Versprechen. Oder: Zarathustras Weg von der Verantwortung zur Unverantwortlichkeit und Unschuld.
Davor Pećnjak: Alternate Possibilities and Responsibility.
Ante Sesar: Absolute Verantwortung für den „Anderen“ bei E. Lévinas. Von der Onto-Diachronie zur Kairotik.
Jure Zovko: Hermeneutische Verantwortung im Rahmen der Kohärenz. Erörterungen zu Flacius Illyricus und Friedrich Schlegel.
Josef Reiter: Die überkreuzte Dialektik zwischen dem Selbst und dem Anderen als dem Selbst. Zum Verständnis von Verantwortung bei Paul Ricoeur.