Hegelovo društvo je dragovoljna strukovna udruga koja okuplja znanstvenike i stručnjake iz filozofije i srodnih disciplina koji se u svome znanstvenom istraživanju bave Hegelovim djelom i u duhu njegove filozofije proučavaju važnost i aktualnost europske filozofijske baštine.

Tijela društva su Predsjedništvo te skupština. Društvo predstavlja predsjednik društva.

Trenutno predsjedništvo:
Prof. dr. Jure Zovko, predsjednik Hegelova društva
Mr. sc. Ante Sesar, dopredsjednik Hegelova društva
Dr. sc. Mate Penava, tajnik Hegelova društva

 

Cilj Društva je promicanje znanstvenog istraživanja, kritičkog vrjednovanja, te promicanje Hegelove misli i njegove misaone baštine u Hrvatskoj.

U ostvarivanju cilja Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:

– poticati znanstvena istraživanja i slobodni, svake ideologije lišeni stručni rad na Hegelovoj i europskoj duhovnoj baštini

– svim raznorodnim znanstvenicima u Hrvatskoj koji se bave Hegelom i Hegelovom baštinom otvoriti prostor za prezentiranje njihovih postignuća

– poticati i organizirati znanstvenu i stručnu komunikaciju unutar samoga Društva

– organizirati filozofska predavanja i tribine na kojima će sudjelovati domaći i međunarodni stručnjaci, sukladno posebnim propisima

– uspostaviti i njegovati vezu sa sličnim međunarodnim Društvima, posebice s Međunarodnim Hegelovim društvom

– popularizirati svoja znanstvena filozofijska postignuća

– posredovati znanstvena filozofijska dostignuća pomoću suvremenih sredstava javnoga priopćavanja široj javnosti, sukladno posebnim propisima

– prezentirati hrvatska znanstveno-interpretacijska postignuća iz ovoga područja međunarodnoj znanstvenoj javnosti

– sudjelovati na stručnim međunarodnim simpozijima u inozemstvu te organizirati stručne međunarodne simpozije u Hrvatskoj, poglavito u Zadru