Samir Arnautović: Transcendentalna filozofija i odrednice moderne, Sarajevo -Zadar 2010., 246 stranica.

ISBN 978-9958-9419-2-4 (Theoria) i: ISBN 978-953-95083-4-8 (Hegelovo društvo)

Knjiga je autorski uradak prof. dr. Samira Arnautovića, uglednog sarajevskog filozofa i prorektora Sveučilišta u Sarajevu.

U “Predgovoru” autor o knjizi kaže: “Transcendentalna filozofija i odrednice moderne predstavlja pokušaj promišljanja moderne iz polazišta u transcendentalnoj filozofiji. Bez pretenzije davanja konačnih odgovora, pokušao sam jasno utvrditi konzekvence transcendentalne filozofije u odrednicama moderne, proširujući ova pitanja na problematiziranje kraja moderne i perspektive odnosa koji odatle slijede…”

 

 

Knjiga uz Predgovor, Uvod, Sažetak (na njemačkom jeziku) te popis literature, obrađuje sljedeće teme:

1. Zasnivanje moderniteta u filozofiji Immanuela Kanta, str. 27-49.

2. Pojam slobode u Schellingovoj filozofiji, str. 51-69.

3. Metafizičko utemeljenje znanja u filozofiji Franza Brentana, str. 71-107.

4. Filozofija i hereza, str. 109-130.

5. Blumenbergovo zasnivanje hermeneutike znanosti, str. 131-169.

6. Značenja otvorenosti moderne kulture, str. 171-197.

7. Transcendentalna filozofija, evropski identitet i duh Evrope, str. 199-217.