Časopis "Studia Hermenautica"  


Hegelovo društvo u izdanju poznate Berlinske kuće „ParErga“ na njemačkom jeziku (s prilozima i na drugim svjetskim jezicima) izdaje stručni filozofski časopis „Studia hermeneutica“.

Urednici časopisa „Studia hermeneutica“ su prof. dr. Erwin Hufnagel sa sveučilišta u Mainzu i prof. dr. Jure Zovko sa sveučilišta u Zagrebu, odnosno Zadru, dok znanstveni savjet čine: Andreas Arndt (Berlin), Jean Greisch (Pariz), Hans Ineichen (Erlangen), Peter Kampits (Beč), Ivan Kordić (Zagreb) i Josef Reiter (Mainz).

Erwin Hufnagel/Jure Zovko (Hrsg.), Studia hermeneutica, Neue Folge, Band 1: „Toleranz, Pluralismus, Lebenswelt“, ParErga, Berlin 2004.

U ovom broju doneseni su sljedeći prilozi:
Erwin Hufnagel: Warum Aufklärung? Zur Utopie und Ideologie von Verantwortung.
Andreas Arndt: „Pragmatische Dialektik“. Frühromantische Hermeneutik und Selbstreflexion der Moderne.
Hans Ineichen: Lebenswelt und soziale Welt. Toleranz in einer pluralistischen Gesellschaft.
Ivan Kordić: Freiheit als Befreiung zur Toleranz. Heideggers Wege zur Freiheit.
Karen Joisten: Das Haus, die Tür und die Wege. Toleranzen des Menschen zwischen drinnen und draußen.
Marijan Šunjić: Science and Religion: New Concerns.
Zvonimir Čuljak: Moritz Schlick's Naturalism and His Naturalization of Moral Epistemology.
Ante Periša: Philosophie als Lehre oder Tätigkeit?

Ovaj svezak sadrži prinose s međunarodnog simpozija „Tolerancija, pluralizam i životni svijet“ održanog 2001. na Sveučilištu u Zadru. Pozitivna razmjena misli i iskustava o ovim aktualnim temama u suvremenom društvu ovdje je fokusirano kao temeljno pitanje hermeneutičke i praktične filozofije: Što će biti od nas i naše civilizacije? Može li se hermeneutička filozofija, koja kritički promišlja individualno, društveno i političko stanje čovječanstva i pledira za pluralizam vrijednosti i tradicija, dokazati kao važna za konstituiranje današnje kulture? Može li se hermeneutičkom otvorenošću prema drugom postići neopterećena tolerancija, odnosno pluralizam životnih forma, koji „molohu“ globalizirajuće apstrakcije neće prepustiti posljednju riječ?

.