"Religija, moderna, postmoderna. Filozofsko-teološka razmišljanja"  


Jure Zovko (uredio): Religija, moderna, postmoderna. Filozofsko-teološka razmišljanja, Filozofska biblioteka Speculatio, Zadar 2006., 160 stranica.

Knjiga je prijevod znanstvenoga filozofskoga djela: Religion, Moderne, Postmoderne. Philosophisch-theologische Erkundungen, Klaus Dethloff, Ludwig Nagl, Friedrich Wolfram (ur.), Berlin: Parerga 2002. Djelo se bavi filozofijom religije kao užom granom filozofije. Tiskano je kod uglednoga berlinskoga izdavača »Parerga« kao treći svezak filozofskoga niza koji priređuje »Austrijsko društvo za filozofiju religije«. Osim uvaženoga, poznatoga i priznatoga njemačkoga teologa Johanna Baptista Metza, svi drugi autori potječu iz srednjoeuropskoga duhovnoga okružja. Svi prilozi u ovome zborniku su nastali kao plod suradnje »Udruge katoličkih akademika« s raznim ekspertima za filozofiju religije.

Zbornik obrađuje problematiku religije na razmeđima moderne i postmoderne pod najrazličitijim vidovima i s različitih filozofsko-teoloških pozicija, te je zbog toga iznimno važan za znanstveni i produbljeni studij filozofije, ali također može poslužiti kao fundirana lektira svakomu tko se želi informirati o korijenima filozofskoga promišljanja religioznosti.

Knjiga je – uz Predgovor hrvatskome izdanju prof. dr. Jure Zovka (7-8) te Bilješke o autorima (159-160) – podijeljena na sedam znanstvenih studija pod sljedećim naslovima:

1) Ludwig Nagl, Prikriveno »Apsolutno«. Tragovi postmetafizičke filozofije religije u kritičkoj teoriji (9-45).
2) Johann Baptist Metz, Bog i vrijeme. Teologija i metafizika na razmeđima moderne (47-65).
3) Klaus Dethloff, Elementi židovske filozofije nakon holokausta (67-91).
4) Dorothee Sölle, Mistika i otpor (93-103).
5) Herta Nagl-Docekal, Konac moderne? Filozofijsko-povijesna razmišljanja (105-122).
6) Gianni Vattimo, Kršćanska poruka i razrješenje metafizike (123-135)
7) Jure Zovko, Hermeneutika dvojbenosti i pitanje o Bogu. Razmatranja o Schlegelu, Heideggeru i Wittgensteinu (137-157).

.