"Klasici hermeneutike"  


Jure Zovko (uredio): Klasici hermeneutike, Filozofska biblioteka Speculatio, Zadar 2005., 406 stranica.

Na [...] primjeru [klasika filozofije] može se studirati kako se postavljaju i objašnjavaju filozofijska pitanja, a prije svega kako se rezultati takovih objašnjenja na doličan način provjeravaju i prosuđuju. Klasici filozofije ovdje se razmatraju zacijelo kao uzori, ali ne sa svrhom da ih se oponaša, nego da bi ih se upotrijebilo kao standarde na kojima se može iščitati kako postavljanje pitanja, misaoni putovi, metode i rezultati zajedno s njihovim zahtjevom za istinom na optimalan način mogu biti posloženi u jedan skladan red. Nerijetko se na ovaj način dade razjasniti geneza pogrešnih putova mišljenja.” Klasični tekstovi na poseban način omogućuju čitatelju „kultivirati sposobnost prosudbe“ i olakšavaju mu razlikovati između „puteva koji ga vode dalje i onih koji idu u pogrešnom smjeru“, što je uostalom primarna i temeljna zadaća filozofiranja.

Wilhelm Dilthey
Friedrich Schlegel
Matija Vlačić Ilirik
Hans-Georg Gadamer
Friedrich Nietzsche
Martin Heidegger
Friedrich Schleiermacher
Gianni Vattimo
i drugi

.