Bog i zlo. Teodicejski ulomci  


Ante Vučković (urednik): Bog i zlo. Teodicejski ulomci
188 stranica

Knjiga se sastoji od urednikova problemskog predgovora (3 stranice) i pet (5) izabranih tekstova koji su za ovu prigodu (s njemačkog, francuskog i talijanskog) prevedeni na hrvatski jezik:
1. Willi Oelmüller: Kant und nicht erledigte Theodizeefrage, preuzeto iz: E. Martens, E. Nordhofen und J. Siebert (Hrsg.): Philosophische Meisterstücke I, Reclam, Stuttgart 2001., str. 76–90. (Preveo: Ante Periša).
2. Hans Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme, u: Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen, st, Frankfurt am Main, 1994., str. 190 – 208. (Preveo Ante Vučković).
3. Paul Ricoeur, Le Mal, Un défi a la philosophie et a la théologie, Labor et Fides , Centre Protestant d’Études – Geneve, 1986. (Preveo Ante Vučković).
4. Odo Marquard, Entlastungen. Theodizeemotive in der neuzeitlichen Philosophie, u: Apologie des Zufälligen. Philosophische Studien, Stuttgart: Reclam 1987., str. 11–33. (Preveo Ante Sesar).
5. Vittorio Possenti, Dio e il male, SEI, Torino 1995. (Preveo Ante Vučković).

Tekstovi su u hrvatskom prijevodu naslovljeni:
1. W. Oelmüller: Kant i neriješeno pitanje teodiceje
2. H. Jonas: Pojam Boga nakon Auschwitza
3. P. Ricoer: Zlo: Izazov filozofiji i teologiji
4. O. Marquard: Rasterećenja. Teodicejski motivi u novovjekovnoj filozofiji
5. V. Possenti: Bog i zlo.

Knjiga „Bog i zlo. Teodicejski ulomci“ zapravo je izbor tekstova o teodiceji. Za razliku od uobičajenih teodicejskih tekstova kod nas, gdje se teodiceja najčešće izlaže samo kroz racionalno dokazivanje Božje opstojnosti, urednik ove knjige svojim izborom studija, koje tematiziraju isključivo ono centralno teodicejsko pitanje Boga naspram zla u svijetu, hrvatskoj javnosti prenosi dašak vrlo aktualnih i životno važnih filozofskih promišljanja o tom pitanju danas.

.