Obrazovanje i povijesnost  


Od 3. do 8. rujna 2006. u organizaciji Hegelova društva na Sveučilištu u Zadru održan je XI. međunarodni filozofski simpozij "Razumijevanje i tumačenje", ovoga puta na temu "Obrazovanje i povijesnost". Sudionike simpozija na početku je pozdravio rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. Damir Magaš (slika), a tematski je uvod održao prof. dr. Erwin Hufnagel sa Sveučilišta u Mainzu. Na skupu su sudjelovali domaći i međunarodni stručnjaci koji su svaki iz svojega aspekta pokušali rasvijetliti ovu vrlo bremenitu temu. Ovdje možete pogledati kompletni program predavanja:

Nedjelja, 03. rujna
18.00 Sjednica savjeta časopisa Studia hermeneutica
Ponedjeljak, 04. rujna
9.00 Pozdrav sudionika (Jure Zovko; Damir Magaš, - Rektor; Radovan Dunatov – Grad Zadar)
Otvaranje skupa (Erwin Hufnagel)
9.15 HANS INEICHEN (Erlangen): Povijesnost kao forma filozofije povijesti
10.15 JOSEF RAUSCHER (Mainz): „Nikada nešto prošlo ne može biti predmetom odluke“ (Aristotel) – Napomene o kategorijalnom mjestu odluke u formiranju povijesti
11.15 Pauza
11.45 DRAŽEN PEHAR (Zagreb): Croesus-logos kod Herodota, dvosmislenost i povijesnost
Utorak, 05. rujna
9.00 ERWIN HUFNAGEL (Mainz): Obrazovanje i povijesnost: Herder i Herbart
10.00 JURE ZOVKO (Zadar/Zagreb): Historizacija transcendentalnoga?
11.00 Pauza
11.30 PETER KAMPITS (Wien): Obrazovanje: o korisnosti beskorisnoga
Srijeda, 06. rujna
9.00 HANS-PETER GROSSHANS (Tübingen): Obrazovanje za slobodu. Razmišljanja o povijesnom značenju obrazovanja polazeći od shvaćanja obrazovanja kod Friedricha Schleiermachera
10.00 VAHIDIN PRELJEVIĆ (Sarajevo): "Snaga", "obrazovanje" i "obrazovanje kao snaga" kod Karla Philippa Moritza na pragu između kasnog prosvjetiteljstva i rane romantike
11.00 Pauza
11.30 ELIZABETH MILLAN-ZAIBERT (Chicago): Romantička reforma filozofije
12.30 SAMIR ARNAUTOVIĆ (Sarajevo): Pojam obrazovanja u Kantovoj transcendentalnoj filozofiji
Četvrtak, 07. rujna
9.00 ANDREAS ARNDT (Berlin): Čemu povijest filozofije?
10.00 SLAVKO BRKIĆ (Zadar): Problem poučavanja logike
11.00 Pauza
11.30 LUKA BORŠIĆ (Zagreb): Platonova Paideia danas?
12.30 JOSEF REITER (Mainz): „Everso succurrere seclo – trebao bi biti slogan sveučilišta“ (Joseph Joubert) – Bilješke o zadaći sveučilišta u povijesno-konkretnoj situaciji
Petak, 08. rujna: Odlazak sudionika
Smještaj: Hotel Kolovare, Zadar
Mjesto održavanja: Sveučilište u Zadru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonntag, 03. September
18.00 Sitzung des Beirats der Studia hermeneutica
Montag, 04. September
9.00 Begrüßung der Teilnehmer (Jure Zovko; Damir Magaš, - Rektor; Radovan Dunatov – Stadt Zadar)
Eröffnung der Tagung (Erwin Hufnagel)
9.15 HANS INEICHEN (Erlangen): Geschichtlichkeit als Form der Geschichtsphilosphie
10.15 JOSEF RAUSCHER (Mainz): „Niemals kann ein Vergangenes den Gegenstand einer Entscheidung bilden“ (Aristoteles) - Anmerkungen zum kategorialen Ort der Entscheidung im Bilden der Geschichte
11.15 Kaffeepause
11.45 DRAŽEN PEHAR (Zagreb): «Croesus-logos by Herodotus, ambiguity, and historicity»
Dienstag, 05. September
9.00 ERWIN HUFNAGEL (Mainz): Bildung und Geschichtlichkeit: Herder und Herbart
10.00 JURE ZOVKO (Zadar/Zagreb): Historisierung des Transzendentalen?
11.00 Kaffeepause
11.30 PETER KAMPITS (Wien): Bildung: vom Nutzen des Nutzlosen
Mittwoch, 06. September
9.00 HANS-PETER GROSSHANS (Tübingen): Bildung zur Freiheit. Überlegungen zur geschichtlichen Bedeutung von Bildung ausgehend vom Bildungsverständnis Friedrich Schleiermachers
10.00 VAHIDIN PRELJEVIĆ (Sarajevo): "Kraft", "Bildung" und "Bildungkraft" bei Karl Philipp Moritz an der Schwelle zwischen der Spätaufklärung und Frühromantik
11.00 Kaffeepause
11.30 ELIZABETH MILLAN-ZAIBERT (Chicago): Towards a Romantic Reform of Philosophy
12.30 SAMIR ARNAUTOVIĆ (Sarajevo): Der Bildungsbegriff in Kants transzendentaler Philosophie
Donnerstag, 07. September
9.00 ANDREAS ARNDT (Berlin): Wozu Philosophiegeschichte?
10.00 SLAVKO BRKIĆ (Zadar): The problem with the teaching logic
11.00 Kaffeepause
11.30 LUKA BORŠIĆ (Zagreb): Platons Paideia heute?
12.30 JOSEF REITER (Mainz): Everso succurrere seclo – sollte der Wahlspruch der Universität sein“ (Joseph Joubert) - Anmerkungen zur Aufgabe der Universität in geschichtlich-konkreter Situation
Freitag, 08. September: Abreise der Teilnehmer
Unterkunft: Hotel Kolovare, Zadar
Tagung: Universität Zadar

09. rujna 2005.