"Tiče li vas se kvantna fizika?"  


U četvrtak 7. travnja 2005. u multimedijalnoj dvorani gradske knjižnice u Zadru u organizaciji "Hegelova društva" održano je drugo po redu predavanje u sklopu "Filozofskih radionica" pod naslovom "Tiče li vas se kvantna fizika?". Ovo vrlo zanimljivo predavanje održao je Davor Katunarić profesor fizike u Zadarskoj gimnaziji "Frane Petrića" koji se osim fizike bavi i filozofijom te pohađa poslijediplomski studij filozofije. Analizirajući problematičnost dogmatskih tvrdnja klasične fizike te pokazujući područja i dosege suvremene fizike u svojem je izlaganju pokušao povući i neke paralele s filozofijom i filozofskim mišljenjem.

Predavanje razmatra tiču li se spoznajna pitanja koja kvantna fizika postavlja i nefizičara. U pokušaju potvrdnog odgovora na naslovno pitanje, osobito se željelo naglasiti tri točke. Prva je okončanje mehaničkog laplaceovskog determinizma koji je još uvijek prosječnoj svijesti predodžba 'svijeta prema fizici'. Drugo, nužnost povećane epistemološke svijesti izražena je metaforom križanja stare riječi 'promatrač' i ispisivanjem nove 'sudionik' (Wheeler). Naime samorazumljivo poimanje klasičnih fizičara da opisuju svijet kakav je po sebi u kvantnoj fizici nije vise održivo jer se, uslijed Heisenbergova načela neodređenosti, objekti mogu definirati i promatrati jedino kroz njihovo međudjelovanje s drugim sistemima. Treći je naglasak bio na teškoće svakodnevnog jezika da opiše ono što se otkriva putem pokusa i točno predviđa putem matematičkog formalizma kvantne fizike.

Bohr te poteskoće smatra nemogućnošću - jer on jezik vidi kao nešto što je oblikovano u susretu s makrosvijetom, dok se kvantna fizika prvenstveno bavi mikrosvijetom koji se, kao što nam pokusi pokazuju, ne ponaša istovjetno svijetu našeg svakodnevnog iskustva. Predavanje je pokušalo ukazati na to da takvo 'zakazivanje jezika' ne mora nužno voditi k misticizmu (kao kod Fritjofa Capre u paradigmatičnoj knjizi Tao fizike), ali niti odustajanju od toga da se o uopće govori kad se to već ne uspijeva jasno izreći. Put se potražio u jednom malom nagovoru na filozofiju - pokušalo se povući paralelu sa Sokratovim 'bijegom u pojmove' u situaciji kad njemu suvremeno prirodoslovlje nije uspijevalo izravno opisati prirodu na dosljedan način. Za svjedoka da je jedan takav put moguć pozvalo se Weizsäckera i njegovu potragu za pojmovnim razumijevanjem kvantne fizike koja ga je dovela u razgovor s tradicijom filozofije: ''Tako je moj osjećaj bio da nisam u stanju razumjeti kvantnu teoriju ako ne razumijem Platona''.

07. travnja 2005.