Publikacije  


Hegelovo društvo objavljuje stručni časopis i knjige iz područja filozofije.

Časopis
Hegelovo društvo u izdanju poznate Berlinske kuće „ParErga“ na njemačkom jeziku (s prilozima i na drugim svjetskim jezicima) izdaje stručni filozofski časopis „Studia hermeneutica“. Urednici časopisa „Studia hermeneutica“ su prof. dr. Erwin Hufnagel sa sveučilišta u Mainzu i prof. dr. Jure Zovko sa sveučilišta u Zagrebu, odnosno Zadru, dok znanstveni savjet čine: Andreas Arndt (Berlin), Jean Greisch (Pariz), Hans Ineichen (Erlangen), Peter Kampits (Beč), Ivan Kordić (Zagreb) i Josef Reiter (Mainz).

 

Hegelovo društvo je pokrenulo novi niz "Studia Philosophica Jaderensia". Kod njemačkog izdavača Wehrhahn izišao je prvi broj pod naslovom "Fortschritt?" (Napredak?). Niz prvenstveno objavljuje predavanja koja su održana na hermeneutičkom simpoziju koji se redovito svake godine u rujnu održava na Sveučilištu u Zadru, ali je također otvoren i za druge filozofske priloge. Časopis uređuju prof. dr. sc. Jure Zovko i prof. dr. sc. Andreas Arndt.

 

 

U tradicionalnoj metafizici čini se po sebi razumljivim što je identitet. Od Kantove kritike metafizike on je postao središnja tema mnogih sučeljavanja. Na kojim se pretpostavkama temelji formalno-logički identitet? Što jest i što postiže identitet osobe? Kako se identitet odnosi prema neidentičnomu? Ovaj broj časopisa obrađuje problem "Identiteta" pod povijesnim i sustavnim vidom.

 


Ovaj broj časopisa naslovljen "Globalizacija. Problemi postmoderne" sadrži sedam izvorno na njemačkom jeziku napisanih znanstvenih rasprava koje su, uglavnom kao referati, održane početkom mjeseca rujna 2003. na Sveučilištu u Zadru u sklopu VIII. Međunarodnog filozofsko-hermeneutičkoga znanstvenog skupa „Verstehen und Auslegen“ (Razumijevanje i izlaganje).

 

 

„Odgovornost“ je jedan od središnjih pojmova etičkih teorija u 20. stoljeću. Ona je obveza za nešto ili po nekoj instanci. S pojmom „odgovornosti“ etika je stoga – za razliku od etike čiste moralne nastrojenosti – usmjerena na određene sadržaje. U skladu s tim uporaba ovog pojma višeslojna je i diferencirana. Doprinosi ovoga sveska istražuju načine uporabe „odgovornosti“ s obzirom na utemeljenje i mogućnost aktualiziranja pojma. Ovi tekstovi su izvorno održani kao predavanja na međunarodnom simpoziju 2002. na sveučilištu u Zadru (Hrvatska).

Knjige

Ante Periša: Neizrecivo kod Jaspersa i Wittgensteina, Hegelovo društvo, Zadar 2010., 196 stranica. Ova knjiga je napravljena na bazi doktorskog rada koji je autor obranio na Sveučilištu u Beču (Austrija) 2002. Tema u bitnome ostaje kao u disertaciji, ali je tekst donekle modificiran i dopunjen nekim drugim studijama. Autor u knjizi istražuje mogucnosti govora o neizrecivom kod Jaspersa, potom kod ranog Wittgensteina i na koncu uspoređuje najvažnije podudarnosti kod ta dva mislitelja s obzirom na ovu tematiku.

 

Samir Arnautović: Transcendentalna filozofija i odrednice moderne, Sarajevo - Zadar 2009., 246 stranica. Autor se usredotočuje na puktualni prikaz i podcrtavanje važnih točaka moderne u kojima je moguće jasno sagledati temeljne utjecaje transcendentalne filozofije.

 

 

 

"Staat und Kultur bei Hegel" ("Država i kultura kod Hegela"), Andreas Arndt i Jure Zovko (ur.), Hegel-Forschungen, Akademie Verlag, 2010., 250 stranica.

 

 

 

 

"Platonism and Forms of Intelligence", John Dillon, Marie-Élise Zovko (eds.), Akademie Verlag, 2008, 352 str. Knjiga je zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog na Hvaru 2006. godine a bavi se istraživanjima Platona, platonizma i novoplatonizma.

 

 

 


"Klasici metafizike", Jure Zovko (ur.), Hegelovo društvo, biblioteka Speculatio knjiga br. 4, Zadar 2008. Odabir klasika metafizike priređen je sa svrhom da njihova standardna djela posluže kao orijentir u tematiziranju metafizičkih pitanja koja prožimaju i zaokupljaju ljudsko biće te da čitatelji(ce) u njima pronađu ono što ima trajnu i neprolaznu vrijednost..

 

 

 

"Bog i zlo. Teodicejski ulomci" Uredio: Ante Vučković, Knjiga „Bog i zlo. Teodicejski ulomci“ zapravo je izbor tekstova o teodiceji. Za razliku od uobičajenih teodicejskih tekstova kod nas, gdje se teodiceja najčešće izlaže samo kroz racionalno dokazivanje Božje opstojnosti, urednik ove knjige svojim izborom studija, koje tematiziraju isključivo ono centralno teodicejsko pitanje Boga naspram zla u svijetu, hrvatskoj javnosti prenosi dašak vrlo aktualnih i životno važnih filozofskih promišljanja o tom pitanju danas.

 

"Zwischen Konfrotation und Integration. Die Logik internationaler Beziehungen bei Hegel und Kant." (Između konfrotacija i integracije. Logika međunarodnih odnosa kod Hegela i Kanta) Urednici: Andreas Arndt i Jure Zovko, Akademie Verlag 2007. 242 str.

 

 

 

„Religija, moderna, postmoderna“, Jure Zovko (uredio): Religija, moderna, postmoderna. Filozofsko-teološka razmišljanja, Filozofska biblioteka Speculatio, Zadar 2006., 160 stranica. Knjiga je prijevod znanstvenoga filozofskoga djela: Religion, Moderne, Postmoderne. Philosophisch-theologische Erkundungen, Klaus Dethloff, Ludwig Nagl, Friedrich Wolfram (ur.), Berlin: Parerga 2002.

 

 

 

„Klasici hermeneutike“, uredio prof. dr. Jure Zovko. Na [...] primjeru [klasika filozofije] može se studirati kako se postavljaju i objašnjavaju filozofijska pitanja, a prije svega kako se rezultati takovih objašnjenja na doličan način provjeravaju i prosuđuju. Klasici filozofije ovdje se razmatraju zacijelo kao uzori, ali ne sa svrhom da ih se oponaša...

 

 

„Kroatische Philosophie im europäischen Kontext“ (Hrvatska filozofija u europskom kontekstu), uredio prof. dr. Jure Zovko.