O nama  


Hegelovo društvo je dragovoljna strukovna udruga koja okuplja znanstvenike i stručnjake iz filozofije i srodnih disciplina koji se u svome znanstvenom istraživanju bave Hegelovim djelom te u duhu njegove filozofije proučavaju važnost i aktualnost europske filozofijske baštine.

Predsjedništvo
Predsjednik: prof. dr. sc.Jure Zovko
Potpredsjednik: mr. sc. Nino Raspudić
Tajnik: mr. Ante Sesar

Ciljevi
Cilj Društva je znanstveno istraživanje, kritičko vrjednovanje te promicanje Hegelove misli i opće filozofske misaone baštine u Hrvatskoj.

U ostvarivanju cilja Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:
- poticati znanstvena istraživanja i slobodni, svake ideologije lišeni stručni rad na Hegelovoj i europskoj duhovnoj baštini;
- svim raznorodnim znanstvenicima u Hrvatskoj koji se bave Hegelom i Hegelovom baštinom otvoriti prostor za prezentiranje njihovih postignuća;
- poticati i organizirati znanstvenu i stručnu komunikaciju unutar samoga Društva;
- organizirati filozofska predavanja i tribine na kojima će sudjelovati domaći i međunarodni stručnjaci;
- uspostaviti i njegovati vezu sa sličnim međunarodnim Društvima, posebice s Međunarodnim Hegelovim društvom;
- popularizirati svoja znanstvena filozofijska postignuća;
- posredovati znanstvena filozofijska dostignuća pomoću suvremenih sredstava javnoga priopćavanja široj javnosti;
- prezentirati hrvatska znanstveno-interpretacijska postignuća iz ovoga područja međunarodnoj znanstvenoj javnosti;
- sudjelovati na stručnim međunarodnim simpozijima u inozemstvu te organizirati stručne međunarodne simpozije u Hrvatskoj, poglavito u Zadru.

Načela
Temeljna načela po kojima će se Društvo ravnati u svome radu su:
- otvorenost,
- širina,
- javnost,
- interdisciplinarnost.